برای خیر مقدم به گربه تازه خریداری شده خود آماده باشید!!!!!؟؟؟؟

اولین بار که قرار است  گربه شما وارد خانه شود یکی از مهمترین نکات خاک است. پس از قبل خاک گربه رو آماده کنید و برای همیشه جای مشخصی برای  آن در نظر بگیرید. انتخاب ظرف مناسب برای خاک گربه اهمیت دارد چون باعث می شود که خاک بو نگیرد و به خوبی هوا بخورد و از طرفی وقتی حیوان مشغول کندن خاک است به بیرون پاچیده نشود.خاک مرغوب خاکی است که الک شده باشد و دانه های  خیلی درشت  و خیلی ریز نداشته باشد.خاک گربه باید هر روز تمیز شود به این شکل که با بیلچه ی مخصوص قسمتی که فضولات ریخته و با خاک مخلوط شده (که به صورت یک گلوله در می آید) برداشته و دور انداخته شود. این کار باید هر روز انجام شود. در صورتی که حیوان ببیند خاک کثیف است ممکن است عمل دفع را جای دیگری مثلا در گلدان و یا روی فرش انجام دهد! پت شاپ ها و کلینیک های دامپزشکی اقدام به فروش خاک گربه میکنند.خرید خاک گربه خوب یکی از عوامل تاثیر گذار در بهداشت گربه و اطرافیان گربه محسوب میشود