مزایای استفاده از محصول ویژه (توس بایندر)

  1. جذب سموم قارچی خوراک
  2. افزایش مصرف خوراک
  3. بهبود ضریب تبدیل خوراک مصرفی
  4. افزایش تولید پروتئین میکروبی
  5. کاهش آفلاتوکسین شیر
  6. جایگزین برتر زئولیت
  7. پیش گیری از تضعیف سیستم ایمنی
  8. کاهش سقط جنین
  9. پیشگیری از اسیدوز و لنگش


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *