نیم نگاهی بر وضعیت کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

در آخرین سرشماری انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران از ۶۴۵ کارخانه موجود در کشور تعداد ۴۶٢ کارخانه فعال و مستنداتشان را به دفتر انجمن ارسال کرده اند.

“درصد خطای این اطلاعات ۵٪‏ می باشد”

 

▪️ از این تعداد ٢٩/٢٢٪‏ سابقه فعالیت مدیران عامل بین ۵ تا ١٠ سال می باشد و ٢١/۴٢٪‏ زیر ۵ سال سابقه مدیریت دارند.

▪️ از این تعداد ٣٧/٢٢٪‏ تحصیلات مدیران عامل لیسانس و ١۶/۴۵٪‏ فوق لیسانس و ۶/۴٩٪‏ زیردیپلم هستند.

▪️ از این تعداد ١۵٧ واحد تولیدی حد فاصل سال های ١٣٨٩ تا ١٣٩۴ افتتاح شده و ١۴ کارخانه از سال ١٣۴١ تا ١٣۵٨ شروع به کار کرده اند. در دو سال گذشته ۴٣ واحد به مجموع تولیدکننده های خوراک کشور اضافه شده اند.

▪️ در این واحدها ٨١۵۵ کارمند مرد و ٩۶٧ کارمند زن مشغول فعالیت می باشند.

▪️ تعداد دامپزشکان شاغل در کارخانجات ٣٩٩ و متخصص تغذیه ۴٩٢ و ١٠١١ تکنسین فنی در این مجموعه ها مشغول فعالیت دارند.

▪️ تعداد ٣٩ واحد دارای کد IR و ۶٣ واحد در حال دریافت این کد هستند. ۶٣/۶۴٪‏ از واحدها کد IR ندارند.

▪️ از این تعداد ٧۴/۶٨٪‏ از واحدها در ۵ سال گذشته دستگاه های خود را به روز رسانی کرده اند.

▪️ از این تعداد ۴٠/٢٨٪‏ ماشین آلات داخلی، ٢٨/٣۵٪‏ ماشین آلات خارجی و ٢٨/٧۵٪‏ از هر دو نوع ماشین آلات بهره برده اند.

▪️ از این تعداد ١۵٢ واحد خوراک دام و طیور، ٢٣ واحد خوراک آبزیان، ١٠۴ واحد خوراک دام، ١٠٩ واحد خوراک طیور، ٣ واحد خوراک دام و آبزیان و ۵ واحد خوراک طیور و آبزیان را در خط تولیدشان دارند. در واقع ٣٢/٩٪‏ از کارخانجات تحت مطالعه خط تولید خوراک دام و طیور را دارند.

▪️ از این تعداد ٩٩ واحد؛ نوع تولیداتشان از لحاظ فیزیکی آرد (مش)، ٨ واحد اکسترود، ١۵٢ واحد پلت، ١۵٣ واحد آرد (مش) و پلت می باشد.

▪️ از این تعداد ۵٩ واحد با شرکت های خارجی در تولید محصولاتشان با شرکت های خارجی همکاری می کنند. این یعنی بیش از ٨٧٪‏ از واحدها ارتباطی با دنیای خارج ندارند.

▪️ از این تعداد ۵١ واحد سابقه صادرات انواع خوراک دام، طیور و آبزیان را در کارنامه خود دارند. این یعنی بیش از ٨٨٪‏ از واحدهای تولیدی محصولاتشان صادرات محور نیست.

▪️ از این تعداد ١٩ واحد قرارداد تولید تحت لیسانس با شرکای خارجی را منعقد و یا در حال انعقاد هستند. این یعنی ٩۶٪‏ از واحدها مسیر سختی دارند تا بین المللی شوند.

▪️ از این تعداد ١۴ کارخانه دارای محصولاتی هستند که به مرحله ثبت اختراع رسیده است. این یعنی ٩٧٪‏ از واحدها ارتباط کمی با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دارند.

▪️ از این تعداد ١٧٣ واحد تولیدی آزمایشگاههای مورد تایید سازمان دامپزشکی و ۵٢ واحد آزمایشگاههای مورد تایید سازمان ملی استاندارد و ۶١ واحد آزمایشهای مورد تایید سازمان دامپزشکی و استاندارد را می توانند انجام دهند.

▪️ از این تعداد آزمایشگاه های ۵٩/٨٧٪‏ از کارخانجات خوراک دام تجهیزات میکروبی ندارد. همچنین ۵١/٣٪‏ امکانات آزمایش پروتیین خام، ۵۴/٩٨٪‏ آزمایش خاکستر، ۶١/۶٩٪‏ آزمایش فییر، ۶٣/۶۴٪‏ آزمایش چربی، ٩٣/٢٩٪‏ آزمایش فلزات سنگین، ٩۶/٩٧٪‏ Elisa، ٩٧/۶٢٪‏ HPLC و ٩٧/۶٢٪‏ GC را ندارند.

▪️ تعداد ٢۶۴ نفر شاغل در آزمایشگاه های کارخانجات خوراک دام هستند. ضمن اینکه ۴٣/٠٧٪‏ از واحدهای تولید خوراک دام کشور دارای مسئول کنترل کیفیت در آزمایشگاه هایشان هستند.

▪️ طبق آماری که در سال گذشته به دفتر این انجمن رسیده بیشترین تعداد کارخانجات فعال و دارای پروانه بهداشتی را استان مازندران با ۴٨ واحد و کمترین را استان لرستان با ٢ واحد ثبت کرده است. البته گزارشات دیگر استان خراسان رضوی را به عنوان بیشترین تعداد واحد مستقر معرفی می کند و مازندران در رتبه بعدی قرار می گیرد، اما صرفاً ٢٩ واحد از آن استان اسناد و مستنداتشان را به دفتر انجمن ارسال نمودند. استان گلستان و فارس در رتبه های بعدی قرار دارند.

▪️ بر اساس ظرفیت اسمی نیز استان گلستان با ١/١٩٣ میلیون تن در رتبه اول، آذربایجان شرقی با ٩٨۵ هزار تن و فارس با ٩۶٨ هزار تن در رتبه های بعدی قرار دارند. امروز ٣٠٪‏ از خوراک دام صنعتی کشور در این ٣ استان تولید می شود.

▪️ نکته ای که بسیار مهم است که بدانید؛ در سال ١٣٩۵ علارغم تولید ٢۶/۶٣٪‏ از جوجه ریزی های کشور در استان مازندران اما ٧/٠١٪‏ از تولید خوراک طیور کشور در این استان صورت گرفته است. همچنین ١٧/٠٢٪‏ از جوجه ریزی کشور در استان گیلان صورت گرفته اما ۴/۶۵٪‏ از تولید خوراک در این استان صورت گرفته و این استان خوراک مصرفی را از استان های دیگر وارد می کند.

منبع: “انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران”پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *